om teqcool

TEQCool AB är ett medicinteknikföretag baserat i Lund. TEQCool utvecklar en unik, patenterad lösning för selektiv kylning av hjärnan hos patienter med hjärnskada som lider av neurologisk feber.

 

Den avsedda terapin baseras på mångårig forskning och utveckling vid Lunds universitet, prekliniska och kliniska studier samt teknisk utveckling av TEQCools ingenjörer.

VÅR VISION

BAKGRUND
5-6 miljoner människor drabbas årligen av svår traumatisk hjärnskada (TBI, traumatic brain
injury) med ca 110 000 dödsfall i USA och Europa. Svårt hjärnskadade patienter med
refraktär feber, är en sårbar patientgrupp med dålig prognos. TEQCools huvudfokus är svår
TBI, där temperaturkontroll både kan minska febern samt det intrakraniella trycket för att
förbättra funktionella neurologiska symptom, minska dödligheten och längden på
sjukhusvistelse. Behandling sker på Neuro-ICU där kylbehandling oftast inte är anpassad till denna patientgruppens behov.

VÅR VISION

Bevara patienternas hjärnfunktion med hjälp av riktad hjärntemperaturkontroll. Detta ska vi
uppnå genom tre strategiska faser:

• utveckla och lansera en normotermibehandling baserad på hjärntemperaturen för
patienter med svår TBI

• utveckla och anpassa terapin för patienter där hjärntemperaturen inte mäts

• upprätta “hjärn-normotermi” som en gyllene standard för indikationer där
temperaturkontroll används idag
 

Unik MARKNADSMÖJLIGHET

Den globala marknaden för terapeutisk hypotermi beräknas överstiga 10 miljarder SEK per år.


Det primära syftet med hypotermi är att bevara patientens neurologiska funktion. Befintliga system kyler kroppen på olika sätt och bara sekundärt hjärnan. TEQCools unika lösning kyler hjärnan direkt via näshålorna. Denna selektiva och snabba hjärnkylning har potential att förändra hypotermimarknaden och etablera en ny behandlingsstandard.

VÅR STYRELSE

Ulf Bladin
Styrelseordförande

Ulf Bladin är Medicinekandidat från Karolinska Institutet, civilekonom och MSc från Handelshögskolan i Stockholm. Ulf har en lång och gedigen karriär inom medicinteknik och läkemedel med ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning. Han är nu VD i Prolight Diagnostics AB och styrelsemedlem i Cardeon AB och Lumito AB.

BG Svensson
Ledamot

BG Svensson är en erfaren styrelseledamot i såväl noterade som onoterade bolag. BG har haft ledande befattningar inom banking och industrin, samt därefter bl.a. varit VD på Lunds universitets holdingbolag, LUAB, samt Science Village Scandinavia AB. För närvarande är BG styrelseordförande i SB1 Pharma AB och styrelseledamot i NanoEcho AB, Reccan Diagnostics AB och Lumito AB.

Masoud Khayyami

Ledamot

Masoud Khayyami är doktor i tillämpad biokemi från Lunds tekniska högskola och har gedigen erfarenhet från forskning inom medicinteknik och bioteknik. Masoud är huvudägare och VD för Cardeon AB och har tidigare varit VD för SpectraCure AB. Masoud innehar entreprenörserfarenhet i företag som Lumito AB, Gasporox AB och Prolight Diagnostics AB.

Johan Ingemansson

Ledamot

Johan Ingemansson är civilingenjör i kemiteknik med inriktning Technology Management från Lunds universitet. Han har en lång och bred erfarenhet inom medtech. Johan har tidigare varit VP Business Development på Etac, Director Strategic Planning på Gambro och managementkonsult på Roland Berger och Arthur D. Little. Johan är nu VD på TEQCool.

MEDICINSK RÅDGIVARE

Niklas Marklund

Medicinsk rådgivare

Niklas Marklund, professor vid institutionen för neurokirurgi vid Lunds universitet, är ny medicinsk rådgivare för TEQCool. Professor Marklund är en ledande expert på traumatisk hjärnskada och hans kliniska forskning involverar hela sjukdomsspektrat. Han är vice ordförande och medgrundare av European Neurotrauma Organisation (ENO), vald medlem av Scandinavian Neurotrauma Committee och Neurotrauma-sektionen i World Federation of Neurological Surgery (WFNS), och den tidigare traumasektionens ordförande (2017-2021) för European Association of Neurosurgical Societies (EANS). Dr Marklund sitter i redaktionen för flera vetenskapliga tidskrifter och är en europeisk redaktör för Journal of Neurotrauma.

IR & dokument

Bolagsstämma