om teqcool

TEQCool AB är ett medicinteknikföretag baserat i Lund. TEQCool utvecklar en unik, patenterad lösning för selektiv kylning av hjärnan hos patienter med hjärnskada som lider av neurologisk feber.

 

Den avsedda terapin baseras på mångårig forskning och utveckling vid Lunds universitet, prekliniska och kliniska studier samt teknisk utveckling av TEQCools ingenjörer.

VÅR VISION

BAKGRUND
5-6 miljoner människor drabbas årligen av svår traumatisk hjärnskada (TBI, traumatic brain
injury) med ca 110 000 dödsfall i USA och Europa. Svårt hjärnskadade patienter med
refraktär feber, är en sårbar patientgrupp med dålig prognos. TEQCools huvudfokus är svår
TBI, där temperaturkontroll både kan minska febern samt det intrakraniella trycket för att
förbättra funktionella neurologiska symptom, minska dödligheten och längden på
sjukhusvistelse. Behandling sker på Neuro-ICU där kylbehandling oftast inte är anpassad till denna patientgruppens behov.

VÅR VISION

Bevara patienternas hjärnfunktion med hjälp av riktad hjärntemperaturkontroll. Detta ska vi
uppnå genom tre strategiska faser:

• utveckla och lansera en normotermibehandling baserad på hjärntemperaturen för
patienter med svår TBI

• utveckla och anpassa terapin för patienter där hjärntemperaturen inte mäts

• upprätta “hjärn-normotermi” som en gyllene standard för indikationer där
temperaturkontroll används idag
 

Unik MARKNADSMÖJLIGHET

Den globala marknaden för terapeutisk hypotermi beräknas överstiga 10 miljarder SEK per år.


Det primära syftet med hypotermi är att bevara patientens neurologiska funktion. Befintliga system kyler kroppen på olika sätt och bara sekundärt hjärnan. TEQCools unika lösning kyler hjärnan direkt via näshålorna. Denna selektiva och snabba hjärnkylning har potential att förändra hypotermimarknaden och etablera en ny behandlingsstandard.

IR & dokument

Bolagsstämma