TEMPERATURkontroll

Temperaturkontroll är en aktiv behandling för att uppnå och bibehålla en specifik temperatur hos en patient under en viss tidsperiod, för att förbättra patientens prognos.

 

Att använda temperaturkontroll kan sänka temperaturen och därigenom minska febernivåerna. Temperatursänkning sänker ämnesomsättningen och syrebehovet i hjärnan, minskar oxidativ stress och vätsketillförsel till hjärnan och minskar glutamat-, kalium-, kalciumtoxicitet till följd av syrebrist och förhöjd kroppstemperatur.

medicinskanvändning

TEQCools avsedda behandling är designad för allvarligt hjärnskadade patienter som lider av refraktär feber, som vårdas på neurointensivvårdsavdelningar.

 

Riktlinjerna för kylbehandling för dessa patienter varierar kraftigt, men kan omfatta indikationer som allvarlig traumatisk hjärnskada, intracerebral blödning, blödning i subaraknoidalrummet, ischemisk stroke etc.

Temperaturkontroll används även i andra kliniska miljöer som inkluderar indikationer som hjärtstillestånd, intensivvårdspatienter med svårbehandlad feber och behandling av hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE) efter asfyxi vid födseln. Betydande teknisk och klinisk forskning görs för att utvärdera nya indikationer där kylbehandling kan vara till nytta.