TEMPERATURkontroll

Temperaturkontroll är en aktiv behandling för att uppnå och bibehålla en specifik temperatur hos en patient under en viss tidsperiod, för att förbättra patientens prognos.

 

Genom temperaturkontroll kan man sänka patienttemperaturen och därigenom minska febernivåerna. En sänkning av hjärntemperaturen minskar ämnesomsättningen och syreförbrukningen i hjärnan, minskar oxidativ stress och vätsketillförsel till hjärnan samt minskar glutamat-, kalium- och kalciumtoxicitet till följd av syrebrist och förhöjd kroppstemperatur.

medicinsk användning

TEQCools avsedda behandling är designad för allvarligt hjärnskadade patienter som lider av refraktär feber, som vårdas på neurointensivvårdsavdelningar.

 

Riktlinjerna för kylbehandling av dessa patienter varierar kraftigt, men kan omfatta indikationer som allvarlig traumatisk hjärnskada, intracerebral blödning, subaraknoidblödning, ischemisk stroke etc.

 

Temperaturkontroll används även i indikationer såsom hjärtstopp, intensivvårdspatienter med svårbehandlad feber och behandling av hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE) efter asfyxi vid födseln. Betydande teknisk och klinisk forskning görs för att utvärdera nya indikationer där kylbehandling kan vara till nytta.