TERAPEUTISKT NORMOTERMISYSTEM

MED SELEKTIV HJÄRNKYLNING

TEQCool utvecklar ett system för temperaturkontroll med syfte att uppnå och bibehålla normotermi i patientens hjärna. Det primära syftet med behandlingen är att förebygga och hantera neurologisk feber hos hjärnskadade patienter.

Temperaturkontroll är en aktiv behandling för att uppnå och bibehålla en specifik temperatur hos en patient under en viss tidsperiod, för att förbättra patientens prognos.

TEQCools avsedda terapi är dedikerad till att uppnå och bibehålla normotermi i patientens hjärna. Det primära syftet med behandlingen är att förebygga och hantera neurologisk feber hos hjärnskadade patienter. Systemet kommer att hjälpa vårdpersonal att uppnå stabil normotermi genom kontinuerlig reglering av hjärntemperaturen.

TEQCool AB är ett medicinteknikföretag i Lund. TEQCool utvecklar en unik, patenterad lösning för selektiv kylning av hjärnan hos patienter med hjärnskada som lider av neurologisk feber.