NORMOTERMI I HJÄRNAN
FÖR PATIENTER MED HJÄRNSKADA

TEQCools avsedda terapi är dedikerad till att uppnå och bibehålla normotermi i patientens hjärna. Det primära syftet med behandlingen är att förebygga och hantera neurologisk feber hos hjärnskadade patienter. Systemet kommer att hjälpa vårdpersonal att uppnå stabil normotermi genom kontinuerlig reglering av hjärntemperaturen.

 

Kylningen överförs till patienten via ballongkatetrar placerade i näshålan. Det korta avståndet mellan näshålan och hjärnan resulterar i kort responstid och mer exakt kontroll av hjärntemperaturen.
Vårdpersonal kommer därmed ha full tillgång till patientens kropp under hela kylbehandlingen, vilket minimerar påverkan på patientvården. Behandlingen kräver inga kirurgiska ingrepp och är minimalt invasiv.

Behandlingssystem

TEQCools normotermisystem består av en kylapparat och två separata engångskit. Behandlingen styrs och övervakas via en justerbar touch screen.

 

Engångskitet består av ett slangset, med en värmeväxlarpåse som sätts in i kylelementen på kylapparaten, samt en nasal ballongkateter som förs in i patientens näshåla och ansluts till setet. Därigenom skapas ett slutet system, i vilket den kylda saltlösningen cirkuleras.

 

 

Unika fördelar

TEQCools nya normotermibehandling kommer att ha flera unika fördelar. Snabb, selektiv hjärnkylning kombinerat med exakt hjärntemperaturkontroll är de viktigaste terapeutiska fördelarna, med potential att avsevärt förbättra kylbehandlingen av hjärnskadade patienter.

 

Snabb hjärnkylning

Den snabba invärtes hjärnkylningen, via näshålan, har kapacitet att sänka hjärntemperaturen med cirka 2ºC på en timme1. Behandlingen är säker och tolererbar och kräver inget kirurgiskt ingrepp. Den totala kyleffekten som överförs till patienten är betydligt lägre än med konventionella kylsystem.