allvarlig hjärnskada

Allvarlig hjärnskada är en av de större orsakerna till mortalitet och funktionsnedsättning världen över. Efter den primära skadan är hjärnan mycket känslig för sekundära skador som påtagligt kan försämra hjärnskadan. Fokus för neurointensivvården är att minimera sekundära skador för att förbättra utfallet för patienten.

feber försämrar hjärnskada

Feber bidrar ofta till sekundära skador och är associerat med högre mortalititet och sämre prognos. Feber är vanligt förekommande hos patienter med akut hjärnskada och drabbar upp till 70% av patienterna2. I många fall är febern relaterad till den neurologiska skadan snarare än infektionsrelaterad. En förhöjning av kroppstemperaturen om endast 1°C kan kritiskt påverka omfattningen av sekundära skador efter den initiala hjärnskadan3.

Experimentella studier har genomgående visat att minskning av feber har neuroskyddande effekter samt minskar  omfattningen av vävnadsskador4 och kliniska studier har visat att feber påtagligt försämrar utfallet för akut hjärnskadade patienter5.

rekommendationer för behandling

Att motverka och/eller behandla feber har implementerats i behandlingen av hjärnskadade patienter och anses idag vara standardvård. Temperaturkontroll med normotermi som mål har inkluderats i olika behandlingsriktlinjer för patienter med traumatisk hjärnskada6,7, subaraknoidalblödning8 och stroke9,10.

Referenser:

 

1 Covaciu L et al. (2011) Brain temperature in volunteers subjected to intranasal cooling. Intensive Care Med 37(8):1277-84.

2 Badjatia N (2009) Hyperthermia and fever control in brain injury. Crit Care Med 37:250-257

3 Li J, Jiang J-Y (2012) Chinese Head Trauma Data Bank: Effect of Hyperthermia on the Outcome of Acute Head Trauma Patients. J Neurotrauma 29:96-100

4 Dietrich WD, Bramlett H (2010) The evidence for hypothermia as a neuroprotectant in traumatic brain injury. Neurotherapeutics 7:43-50

5 Pegoli M, Zurlo Z, Bilotta F (2020) Temperature management in acute brain injury: A systematic review of clinical evidence. Clin Neurol Neurosurg 197:106165

6 Madden LK, Hill M et al (2017) The implementation of targeted temperature management: an evidence-based guideline from the neurocritical care society. Neurocrit Care 27:468-487

7 Cariou A, Payen J-F et al (2018) Targeted temperature management in the ICU: Guidelines from a French expert panel. Anaesth Crit Care Pain Med 37:481-491

8 Diringer M, Bleck T et al (2011) Critical care management of patients following aneurysmal subarachnoidal hemorrhage: recommendations from the Neurocritical Care Society´s Multidisciplinary Consensus Conference. Neurocrit Care 15:211-240

9 Powers WJ, Rabenstein AA et al (2019) Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: 2019 update to the 2018 guidelines: A guideline for Healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 50(12):e344-e418.

10 Lavinio A, Andrzejowski J et al (2023) Targeted temperature management in patients with intracerebral haemorrhage, subarachnoidal haemorrhage, or acute ischaemic stroke: updated consensus guideline recommendations by the Neuroprotective Therapy Consensus Review (NTCR) group. Br J Anaesth 131(2):294-301.