Targeted Temperature Management

Targeted Temperature Management (TTM) är en aktiv behandling för att uppnå och upprätthålla en specifik kroppstemperatur hos en patient under en viss tidsperiod i ett försök att förbättra hälsoutfallet. Detta görs för att minska risken för vävnadsskada på grund av patologiskt minskat blodflöde.

Perioder med dåligt blodflöde och därmed syrebrist kan bero på plötsligt hjärtstopp eller ocklusion av en artär genom blodpropp som i fallet med stroke. TTM förbättrar överlevnad och hjärnfunktion efter återupplivning från hjärtstopp med upp till 31 % högre överlevnad och 41 % ökad sannolikhet för att upprätthålla hjärnfunktionen (Bernard et al, 2002).

Evidens stöder användningen efter vissa typer av hjärtstillestånd där en individ inte återfår medvetandet. Både 33 °C (91 °F) och 36 °C (97 °F) visar sig resultera i liknande resultat (Nielsen et al, 2013).

TTM begränsar hjärnskada på flera sätt, bl.a. genom minskning av både syre- och energiförbrukningen i hjärnan, samt reducering av glutamat-, kalium-, kalciumtoxicitet, och oxidativ stress.

Indikationer

De nuvarande indikationerna för kylbehandling är hjärtstillestånd, intensivvårdspatienter med svårbehandlad feber och för tidigt födda barn som lider av syrebrist. Forskningen fortsätter om andra potentiella indikationer: stroke, traumatiska skador på kraniet, hjärnskakning, hjärtinfarkt och sepsis.