En unik metod som kyler via näshålorna

TEQCools QuickCool® TTM System är ett effektivt hjälpmedel som är speciellt anpassad för att bibehålla normotermi (normal kroppstemperatur) och förhindra feber hos hjärtstoppspatienter genom att reglera temperaturen på en vätska som cirkulerar till och från ballongkatetrar i hjärtstoppspatientens näshålor.

Näshålans fysiologiska närhet till hjärnan anses vara en fördel vid denna TTM-metod. Vårdpersonalen kan obehindrat undersöka och vårda andra delar av kroppen, inklusive genomföra defibrillering eller hjärtkompressioner.

QuickCool® TTM System reglerar kontinuerligt temperaturen för att bibehålla en så pass jämn temperaturhållning som möjligt och för att minska risken för febertoppar.

Bildgalleri