En unik metod som kyler via näshålorna

TEQCools system är ett effektivt hjälpmedel som är speciellt anpassat för att bibehålla normotermi (normal kroppstemperatur) och förhindra feber hos hjärtstoppspatienter genom att reglera temperaturen på en vätska som cirkulerar till och från ballongkatetrar i hjärtstoppspatientens näshålor.

Näshålans fysiologiska närhet till hjärnan anses vara en fördel vid denna metod. Vårdpersonalen kan obehindrat undersöka och vårda andra delar av kroppen, inklusive genomföra defibrillering eller hjärtkompressioner.


TEQCools lösning reglerar kontinuerligt temperaturen för att bibehålla en så jämn temperaturhållning som möjligt och minska risken för febertoppar.

Bildgalleri