Företaget

TEQCool AB är ett medicintekniskt företag, med bas i Lund, Sverige.

Företaget utvecklar ett system för att kyla hjärna och kropp, huvudsakligen för plötsliga hjärtstilleståndspatienter.

Spännande och världsomfattande marknadspotential

Varje år får miljoner människor hjärnskador som en följd av akuta sjukdomstillstånd som exempelvis hjärtstopp eller stroke.

TEQCools unika produkt – QuickCool® TTM System – kyler ned kroppen till < 36 °C och ökar därmed möjligheterna att patienter överlever vid akuta sjukdomstillstånd samt förbättrar deras prognos.

Marknadspotentialen är omfattande, man uppskattar att det globala försäljningsvärdet inom Targeted Temperature Management överstiger SEK 10 miljarder per år.