En unik metod som kyler via näshålan

QuickCool® TTM System reglerar kroppstemperaturen hos patienter som riskerar syrebrist på grund av sjukdom, olycka eller trauma. Det är en unik metod som kyler via näshålan, kroppens egen värmeväxlare.

Eftersom näshålan ligger nära hjärnan kommer kylningen igång snabbt. Vårdpersonalen kan obehindrat undersöka och vårda resten av kroppen, till exempel vid defibrillering eller hjärtkompressioner.

QuickCool® TTM System säkrar en stabil temperaturkontroll med hög precision för patienten. Kylkedjan förblir obruten från det att måltemperaturen är nådd till dess att kyla inte längre behövs.  

Det finns en inbyggd automatik för återgång till normal temperatur (normotermi) när kylbehandlingen avslutas, vilket minskar risken för febertoppar.

Bildgalleri